Barsel

Retten til fravær i henhold til barselloven

*Begge forældre har hver ret til dette fravær
  • Ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til afholdelse inden barnet fylder 9 år
  • Mulighed for at aftale anden afvikling af orloven mellem funktionæren og arbejdsgiver

Betaling under barsel

  • Betaling under barsel følger af funktionærloven, som giver kvindelige funktionærer ret til halv løn under graviditets- og barselsorlov
  • Betaling under barsel kan også være reguleret i overenskomst

Læs mere på di.dk/barsel
Kontakt DI, hvis du er i tvivl.