Ferie

Optjening af ferie

  • Optjeningsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december
  • Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned (25 dage pr. optjeningsår)

Afholdelse af ferie

  • Ferieåret er fra 1. maj til 30. april
  • Funktionæren har ret til 5 ugers ferie i hvert ferieår
  • Hovedferie er 15 dage (holdes i ferieperioden fra 1. maj til 30. september og minimum 10 dage i sammenhæng) og restferie er 10 dage
  • Ved ferie uden løn trækkes medarbejderen 4,8 pct. i løn pr. feriedag

Varslingsregler for arbejdsgiver, hvis aftale om ferieafvikling ikke kan opnås

  • Hovedferie – skal varsles med 3 måneder
  • Restferie – skal varsles med 1 måned

Feriefridage

  • Ret til feriefridage kan fremgå af overenskomst, aftale med arbejdsgiver eller personalepolitik mv.

Læs mere på di.dk/ferie
Kontakt DI, hvis du er i tvivl.