Opsigelse

Arbejdsgivers opsigelsesvarsel (funktionærlovens § 2)

  • Fra funktionærens side er varslet 1 måned
  • Varslerne er til en måneds udgang

Det skal fremgå af kontrakten, hvis der er aftalt:

  • Gensidigt forlængede opsigelsesvarsler
  • 14 dages opsigelsesvarsel for arbejdsgiver i en prøvetid på 3 måneder
  • 1 måneds opsigelsesvarsel for arbejdsgiver ved 120 dages sygdom over en 12 måneders periode

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a

Anciennitet på fratrædelsestidspunktet:

  • 12 år = 1 måneds løn i godtgørelse
  • 17 år = 3 måneders løn i godtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse efter Lederaftalen

Ledere/betroede funktionærer, der på fratrædelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år og har mindst 10 års ancinnitet som leder/betroet funktionær, kan have krav på 3 måneders løn i godtgørelse efter Lederaftalen, hvis de er medlem af Lederne.

Læs mere på di.dk/opsigelse
Kontakt DI, hvis du er i tvivl.